Tjänster

Trädfällning

Har du träd som behöver fällas kan du få snabb och effektiv hjälp av oss. Vi fäller träd på tomter och i stadsmiljö där det kan vara svårt att komma åt träden med större maskiner. Platsens förutsättningar påverkar alltid de metoder vi använder och vi strävar efter att utföra så säkra och skonsamma fällningar som möjligt. Vi har flera års erfarenhet av markfällning, klättring och sektionsfällning.

För att se filmer från några av våra tidigare arbeten kan ni klicka här.

 

Trädbeskärning

Att fälla träd kan ibland kännas drastiskt och ett bra alternativ kan vara att beskära dem. Genom att beskära ett träd kan du lösa dina problem samtidigt som träden får stå kvar. Vare sig om det växer grenar in i huset eller att du har för lite ljus på verandan. Ibland kan det även vara bra att rensa ut grenar i en trädkrona om den är för tätvuxen eller om det finns strukturella problem till följd av tidigare beskärningar. Vi kommer ut och ger kostnadsfri rådgivning för att hitta den lösningen som passar både dig och ditt träd bäst.

 

Riskbedömning

Träd i städer har många olika stressmoment att hantera. Allt från hårdgjorda ytor och påkörningsskador till strypande gungor och tvättlinor. Du kan alltid rådfråga oss om träd som står nära huset, har grenar som ser ut att kunna falla ned eller om du ser svampkroppar på dina träd . Oavsett problem så gör vi en bedömning av dina träd och föreslår en åtgärd beroende på tillstånd.

 

Trädvårdsplan

För att kunna planera skötselåtgärder för flera träd är det bra att ha en trädvårdsplan. En trädvårdsplan innefattar en karta över ett område tillsammans med en inventering av dess träd och deras tillstånd, samt med förslag på åtgärder för att uppnå de mål kunden har med inventeringen. Denna tjänst lämpar sig främst för organisationer som bestämmer över större markområden. En trädvårdsplan ger dig en bra översikt över vilka träd som finns och vad som kommer behöva göras med dem inom de kommande åren.